Zpracování dat

Data získaná z měřidel nejsou většinou vhodná pro přímé použití. Mnohdy se jedná vlastně jen o počet impulsů, který je nejprve potřeba přepočítat na příslušnou fyzikální veličinu či jinou jednotku. Odečtové centrály tento přepočet většinou nabízejí jako jednu ze základních funkcí. Kromě přepočtu na požadované jednotky jsou vybaveny i základní validací naměřených dat, která provádí kontrolu získaných dat a dokáže identifikovat chybějící nebo chybná a podezřelá data.

Na vaše přání získaná data zpracujeme do vámi požadované podoby od prostých sestav například v podobě seznamu neodečtených měřidel až po podklady pro fakturaci. Zpracovaná data lze zobrazit v uživatelsky přívětivé podobě a/nebo exportovat do jiných systémů pomocí na zakázku vyvinutého interfejsu.

Pro bytová družstva, SVJ a správce budov je podle zákonných norem nutné provádět za zúčtovací období, což bývá většinou jednou ročně, rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu. V případě spotřeby vody je situace jasná, neboť spotřeba je měřena cejchovanými vodoměry v m3 a zpracování dat je poměrně jednoduché. V případě spotřeby tepla je ale situace podstatně složitější a výpočet je ovlivněn řadou proměnných, zvláště pak při použití poměrových indikátorů spotřeby tepla. Údaje získané z indikátoru jsou jen jedním ze vstupů a bez dalších informací jsou v podstatě bezcenné.

Na vaše přání získaná data z měřidel zpracujeme a vyhotovíme vám rozúčtování nákladů za stanovené zúčtovací období pro každého odběratele. Pro lepší přehled o spotřebě tepla a teplé a studené vody vám můžeme poskytovat relevantní informace v dohodnutých intervalech i mimo termín daný zúčtovacím obdobím.