Dálkové odečty

Jak fungují dálkové odečty

Efektivní řízení spotřeby vody, tepla, elektrické energie a plynu, není možné bez dálkových odečtů. Dálkové odečty jsou založeny na principu automatizovaného dálkového sběru dat z měřičů příslušné komodity.

Dálkové odečty umožňují získávat požadovaná data z měřičů bez nutnosti fyzického přístupu k nim. Dálkový přístup k měřičům usnadňuje jejich odečet, takže je lze odečítat častěji a při vynaložení nižších nákladů. V případě, že jsou měřiče umístěny v prostorách spotřebitele, jako je tomu například při měření spotřeby tepla a teplé a studené vody v bytových domech, probíhá odečet bez narušení soukromí uživatele bytu.

Technicky se jedná o propojení měřičů vybavených komunikačním modulem s tzv. odečtovou centrálou. Přenos dat mezi centrálou a měřičem je možný realizovat různými způsoby. Nejčastěji je používán přenos prostřednictvím radiových vln, mobilních datových sítí (GSM, GPRS, LTE), počítačové sítě Ethernet, po silovém vedení (PLC) anebo prostřednictvím internetu věcí (IoT). Odečtová centrála slouží k plánování a řízení odečtů, editaci a zpracování získaných dat a k transportu dat do navazujících např. účetních systémů. Pokud je odečtová centrála vybavena tzv. Smart funkcemi a měřiče to umožňují, je možné do jisté míry měřiče také ovládat. Příkladem takového dálkového ovládání je přepínání mezi vysokým a nízkým distribučním tarifem elektrické energie.

Pro koho jsou dálkové odečty určeny

Námi dodávané systémy pro dálkové odečty jsou používány:

  • správci a obyvateli bytových domů (bytovými družstvy, SVJ),
  • správci kancelářských center, obchodních center, výrobních areálů a podobných komplexů s více odběrnými místy,
  • operátory přenosových a distribučních sítí.