Produkty a služby

Produkty

Systémy vzdálených odečtů pro bytové domy

Nabízíme vysoce spolehlivý systém pro dálkové měření spotřeby tepla, teplé a studené vody pro bytové domy a kancelářské budovy SiemecaTM AMR od společnosti Siemens. Systém plně odpovídá aktuálně platné legislativě.

Odečtové centrály pro střední a velké odběratele

Špičkové systémy Gridstream Converge a e-Point web pro sběr dat z měřících míst, zpracování naměřených dat a jejich prezentaci uživateli. Systémy lze na přání doplnit o rozhraní na další IT systémy. Systémy podporují více než 150 typů elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů.

Měřiče tepla, Vodoměry, Elektroměry, Plynoměry

Nabízíme široký sortiment měřičů tepla, vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů předních světových výrobců.

Služby

Poradenství

Uděláme analýzu vašich požadavků a potřeb a navrhneme řešení vhodné právě pro vás. U již provozovaných systémů vám poradíme, kdy systém rozšířit nebo ho nahradit novější verzí. Proškolíme vaše zaměstnance v tom, jak se systémem pracovat a poskytneme jim pomocnou ruku při práci s ním.

Realizace projektů

Zkušený realizační tým vedený certifikovanými projektovými manažery je zárukou úspěšného dokončení Vašeho projektu. Abychom co nejlépe uspokojili požadavky našich zákazníků, spolupracujeme při realizaci projektů úzce s dodavateli odečtové centrály, měřidel a dalších komponent systému.

Správa a provoz systémů

O systém se vám také postaráme. V závislosti na typu SLA budeme provádět jeho pravidelnou údržbu, aktualizaci, případně i rozšíření a administraci. Vy budete jen jeho uživatelem. Systém lze dodat i formou služby, kdy se postaráme o jeho plný provoz včetně odečtů v požadovaných intervalech a vy budete pouze dostávat data důležitá pro váš byznys.

Instalace měřičů

Součástí realizace projektu může být nejen dodávka, ale i instalace měřičů, tj. elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů a měřičů tepla. Pro měřiče vyžadující pravidelné přezkoušení zajistíme jejich ocejchování v autorizované zkušebně.

Zpracování dat

Získaná data zpracujeme do podoby vhodné pro vaše další použití, jako je například:

  • přehled o spotřebě za stanovené období podle odběrných míst,
  • rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody podle platných předpisů,
  • data sloužící jako podklad pro fakturaci,
  • data poskytovaná OTE,
  • data potřebná pro řízení sítě,
  • přehledy o stavu systému a jeho jednotlivých komponent,
  • data předávaná do jiných IT systémů,
  • a další...