Systém Siemeca AMR pro bytové domy s výkonnějšími prvky

Rádiový systém Siemeca AMR společnosti Siemens pro dálkové odečty spotřeby energií, tedy měřičů tepla a vodoměrů pro bytové domy disponuje nyní prvky s vyšším dosahem. V praxi to znamená, že se zvyšuje spolehlivost odečtů a podle typu budovy může dojít ke snížení počtu potřebných komunikačních uzlů a tím i ke snížení výsledné ceny celého systému.

Dle zákona č.362/2021 Sb. Energetický zákon musí být veškerá měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie instalovaná po 1.1.2022 dálkově odečitatelnými s minimálně měsíčním intervalem odečtu, přičemž dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.

Námi dodávané řešení, které plně vyhovuje výše zmíněnému zákonu, je založeno na nejnovější generaci systému SIEMECA AMR od společnosti Siemens, lídra v oblasti systémů pro automatizaci a měření. Systém SIEMECA AMR je extrémně flexibilní, vysoce spolehlivý systém pro dálkové měření spotřeby utilit, především tepla a teplé a studené vody v objektech jako jsou bytové domy a kancelářské budovy nebo obchodní centra s množstvím nájemců. Dálkové měření umožňuje odečet spotřeby utilit kdykoliv je to zapotřebí bez nutnosti fyzického přístupu k měřičům, a tedy bez narušení soukromí spotřebitelů. Systém SIEMECA AMR představuje radiovou síť tvořenou různými typy měřičů spotřeby utilit, které komunikují na frekvenci 868 MHz s navzájem propojenými komunikačními uzly. Díky výkonnějšímu komunikačnímu modulu v měřičích a zejména pak v komunikačních uzlech řady WTT6.. se oproti předchozím typům podstatně zvyšuje dosah a prostupnost signálu. V praxi to znamená, že lze dosáhnout vyšší spolehlivosti odečtů a podle typu budovy může, ve srovnání s předchozími typy, dojít i ke snížení celkového počtu komunikačních uzlů potřebných k pokrytí všech měřičů, a tím i ke snížení celkové ceny systému. Komunikace mimo objekt je řešena komunikační bránou, která je podle potřeby vybavena vhodným komunikačním rozhraním (GSM/GPRS, Ethernet, …). Měřiče i komunikační uzly jsou standardně napájeny z baterie s životností typicky 10 let. Jednu síť může tvořit až 12 komunikačních uzlů a až 500 měřičů. V případě potřeby rozsáhlejšího systému je možné spojit několik sítí dohromady. Měřiče spotřeby (měřiče tepla a chladu, rozdělovače topných nákladů, vodoměry a pulsní adaptéry pro připojení ostatních typů měřičů s pulsním vstupem jako jsou elektroměry, plynoměry atd.) vysílají v pravidelných intervalech naměřené údaje na jeden z komunikačních uzlů. Všechny komunikační uzly v síti si získané údaje o spotřebě navzájem předávají a každý komunikační uzel tak má k dispozici údaje o celé síti. Tím je zajištěna integrita a dostupnost pořízených dat i v případě výpadku některého komunikačního uzlu.