Předávání dat z měření na OTE od 1.2.2024

Předávání dat z měření elektřiny na OTE od 1.2.2024 v novém formátu CDSDATA

S účinností od 1.2.2024 je nutné v produkčním prostředí CS OTE pro předávání údajů o výrobě/ spotřebě elektřiny v odběrných místech s průběhovým měřením typu A a měřením typu B, používat výhradně nový optimalizovaný formát CDSDATA.

Tento formát umožní od 30.6.2024 zasílat data s průběhových měření elektřiny v periodě 15 min.