Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a vodoměry na teplou vodu vybavena dálkovým odečtem.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 přináší i do České republiky podstatnou novinku. Počínaje 25.10.2020 musí být veškerá nově instalovaná měřidla spotřeby tepla a chladu (kalorimetry), ITN a vodoměry na teplou vodu vybavena dálkovým odečtem. Měřiče a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027. Zavedení dálkových odečtů sice znamená určitou investici, na druhou stranu ale umožňuje častější provádění odečtů bez narušování soukromí a také častější informování o spotřebě tepla a vody.