+420 605238315
info@kswsystem.cz

Dálkové odečty

Jak fungují

Efektivní řízení spotřeby elektrické energie, plynu, vody nebo tepla není možné bez dálkových odečtů. Dálkové odečty jsou založeny na principu automatizovaného dálkového sběru dat z měřičů příslušné utility.
Technicky se jedná o propojení měřičů vybavených komunikačním modulem s tzv. odečtovou centrálou. Přenos dat mezi centrálou a měřičem je možný realizovat různými způsoby. Nejčastěji je používán přenos prostřednictvím mobilních datových sítí (GSM, GPRS, LTE), počítačové sítě Ethernet, pomocí radio-frekvečních sítí, po silovém vedení (PLC), a stále častěji i prostřednictvím internetu věcí (IoT). Jednotlivé druhy přenosu dat je přitom možné kombinovat.
Odečtová centrála slouží především k plánování a řízení odečtů, editaci a zpracování získaných dat a k transportu dat do navazujících např. účetních systémů. Pokud je odečtová centrála vybavena i tzv. Smart funkcemi a měřiče to umožňují, je možné do jisté míry měřiče i ovládat. Nejčastěji se jedná o dálkové připojení a odpojení odběrného místa k distribuční síti, nastavení spínací časů i okamžité přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem a tím i spínání a vypínání některých spotřebičů, jako je např. elektrický boiler, tepelné čerpadlo a pod.

Pro koho jsou určeny

Typicky jsou systémy pro dálkové odečty používány:
• operátory přenosových a rozsáhlých distribučních sítí,
• operátory lokálních distribučních sítí jako jsou výrobní areály, obchodní centra a komplexy, bytová a kancelářská centra a podobně.